Lập trình viên Android là làm gì? Lương hấp dẫn đến thế nào?

Sự lên ngôi ngày càng lớn của thiết bị di động ngày nay. Kéo theo…